Blogs en actueel

KEMIE -

Veiligheid rondom kwartscomposiet

Het Financieel Dagblad heeft recent een online artikel gepubliceerd (26-01) over het omgaan met kwartsstof. Wij vinden het belangrijk dat er voor dit onderwerp aandacht is en vertellen graag hoe wij hiermee omgaan.

 

Kemie produceert maatwerk aanrechtbladen van hoogwaardige materialen. Kemie verwerkt ook composiet, een materiaal dat kwarts bevat.

 

Kemie vindt het van het grootste belang om haar medewerkers veilig te laten werken. Bescherming tegen de mogelijke risico’s van kwartsstof hoort daarbij. Dat doen we vooral door vrijwel bij alle bewerkingen (zagen, waterjetten, CNC en polijsten) met veel water te werken. Dit zorgt ervoor dat zoveel mogelijk stof direct met het proceswater wordt afgevoerd. Daarnaast neemt Kemie beperkende maatregelen, zoals compartimentering en ruimtelijke ventilatie. Waar mogelijk vermijdt Kemie ‘droog’ werken en verstrekt persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Werkbladen zijn maatproducten, waardoor er zelden op locatie gezaagd of geboord hoeft te worden. Indien er dan toch werkzaamheden op locatie gedaan moeten worden en als natwerken niet of onvoldoende mogelijk is, gebruiken we naast stofafzuiging met een HEPA-filter aanvullende adembescherming in de vorm van stofmaskers van klasse FFP3.

 

We laten op reguliere basis externe, onafhankelijke controles uitvoeren door een arbeidshygiënist conform de NEN-EN 689-normen. Dit doen we om te toetsen wat de resultaten van deze voorzorgs- en beschermingsmaatregelen zijn. Kemie voldoet hiermee aan de wettelijke eisen. Daarnaast ziet de Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in Nederland toe op de naleving daarvan. Wij informeren en instrueren de monteurs op diverse manieren over de benodigde veiligheidsmaatregelen.

 

Kwarts is een van de meest voorkomende mineralen ter wereld en wordt ook wel ‘silica’ genoemd. Kwartsdeeltjes zijn ongeveer 100 keer zo klein als zandkorreltjes en zitten onder andere in zand en in vrijwel alle natuurlijke gesteenten. Wereldwijd wordt het daardoor in enorm veel branches en producten toegepast, zoals in beton, kalkzandsteen, bakstenen en composiet.

 

Meer informatie over het werken met (kwarts)stof kunt u vinden op de site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/kwartsstof/documenten/publicatie/2018/05/07/factsheet-kwartsstof

 

Voor Kemie is veilig werken van groot belang, en wij nemen alle benodigde voorzorgsmaatregelen om een veilige werkomgeving te creëren en streven ernaar onze afnemers voldoende te informeren over het verantwoord gebruiken van onze producten.

 

Wij zullen aandacht blijven besteden aan veilig werken.

Zie meer

Sluitingsdagen 2023

KEMIE is gesloten op de volgende dagen: Maandag 18 april | 2e Paasdag Donderdag 27 april | Koningsdag Donderdag 18 mei | Hemelvaart Vrijdag 19

Lees verder »

Interesse in onze producten?