Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring Kemie

Kemie BV
Graandijk 7
5704 RB Helmond

Tel.: +31 (0) 88 26 26 400
E-mail: info@kemie.nl

Kemie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Kemie stelt uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking aan derden. Onze klanten hebben recht op de inzage van de gegevens en kunnen op aanvraag verwijderd of gecorrigeerd worden.

De persoonlijke gegevens die via onze webshop binnenkomen worden versleuteld verstuurd. Uitsluitend het personeel van Kemie heeft hier inzage in en deze worden nooit gedeeld met derden.

Kemie maakt geen gebruik van cookies.